Kapat

KULLANIM KOŞULLARI

www.anzelaflowers.com uzantılı internet sitemizden alışveriş yaparak;

Aşağıda yer alan şartlara uymakla yükümlü olunduğunu, yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olunduğunu, işbu sözleşmenin taranızca okunduğu, anlaşıldığı ve taahhüt edildiği beyan edilmiş olunur.

1. YÜKÜMLÜLÜKLER

1.1. Anzela Çiçekçilik A.Ş (SATICI), fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

1.2. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar ve mücbir sebepler dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3. ALICI, siteye karşı herhangi bir siber müdahale ve/veya sitede yer alan diğer üyeliklerin kişisel bilgilerini ele geçirmek maksadıyla herhangi bir gayriresmi yola başvurmayacağını; başvurduğu takdirde bu hususta SATICI tarafından tüm hukuki yollara kendisi aleyhinde gidileceğini, bu hususta cezai ve hukuki sorumluluğunu anladığını beyan eder.

1.4. ALICI, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Bu hususa uymayan kişiler aleyhinde SATICI'nın hukuki hakları saklıdır.

1.5. SATICI'nın www.anzelaflowers.com uzantılı internet sitesinde üyelerin birbirleriyle veya 3. kişilerle yapacağı tüm yazışmalar SATICI'yı bağlamamaktadır.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE SINAİ HAKLAR

2.1. İşbu internet sitesinde yer alan ünvan, ticari işletme ünvanı, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ürün ad ve kodları, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Sitenin ziyaret edilmesi veya bu internet sitesindeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Bu hususta SATICI'nın hukuki hakları saklıdır.

2.2. İnternet sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3. GİZLİLİK VE KVKK

3.1. İşbu internet sitesinde yer alan üye ve alıcı bilgilerine ilişkin hususlar KVKK Aydınlatma Bölümü kısmında açıkça yer almaktadır.

4. GÜVENLİK

4.1. İnternet sitesine üye olan kullanıcılar, üye olurken verdikleri bilgilerin doğru olduğunu garanti eder. Bu noktada bilgi eksikliği ve/veya genel ahlaka aykırı bilgi paylaşımında bulunulan hesapların kapatılması tasarrufu SATICI'ya aittir. Bu noktada ALICI ve/veya Üye, hizmet alamamaktan ötürü hukuki yola başvurmayacağını bu madde kapsamında taahhüt eder.

4.2.ALICI ve/veya Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5. MÜCBİR SEBEPLER

5.1. SATICI, ALICI veya ÜYE'lerin kontrolünde olmayan, doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, Valilik, Genelge ve/veya Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince yasaklama gibi sebeplerden  dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bu hususlar neticesinde sorumlu tutulamaz. Bu süreler dahilinde Taraflar’ın işbu sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini aynen korumaya devam eder.

6.2. SATICI, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye ve Alıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

6.3. Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

7. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

8. UYUŞMAZLIK VE İHTİLAF

8.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.